INVESTIȚI cu PROFITABILITATE (DOBÂNDĂ) DE 30%-100%/AN, riscuri de cca. 0% și multe alte beneficii

CÂȘTIGAȚI DOBÂNDĂ DE 30%-100% PE AN ȘI MULTE ALTE BENEFICII ACHITÂND ALĂTURI DE NOI CHELTUIELILE DE JUDECATĂ ALE CLIENȚILOR NOȘTRI CE NU ȘI LE PERMIT, DAR ALE CĂROR ȘANSE DE A CÂȘTIGA PROCESELE ÎN INSTANȚĂ SUNT DE CCA. 100% RAPORTAT LA REZULTATELE ȘI EXPERIENȚA OBȚINUTE ÎN ULTIMII 10 ANI.

ASTFEL, SUMELE PE CARE LE INVESTIȚI ALĂTURI DE NOI VOR AVEA CA EFECT ATÂT REPARAREA PREJUDICIILOR CLIENȚILOR NOȘTRI CE AU FOST ABUZAȚI ȘI NU ÎȘI PERMIT ACHITAREA CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ, CÂT ȘI RECUPERAREA CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ SUPORTATE PARȚIAL DE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PARȚIAL DE NOI PE DURATA JUDECĂRII PROCESELOR, DAR ȘI ÎNCASAREA UNUI PROFIT MARE DE TOATE PĂRȚILE IMPLICATE.

 

ÎN PLUS, VEȚI PARTICIPA LA FACILITATEA ACCESULUI LA JUSTIȚIE AL OAMENILOR ȘI CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI ȘI CIVILIZAȚIE,  SURSE DE BUCURIE PENTRU TOȚI 

   

 

(A) Vă oferim OPORTUNITATEA și toate garanțiile de care aveți nevoie (contract autentificat la notar, etc.) pentru a INVESTI ÎMPREUNĂ CU NOI ÎN DREPTATE ȘI ÎN ACCESUL CLIENȚILOR NOȘTRI LA JUSTIȚIE ȘI BUCURIE sume cuprinse între 2.000 și 10.000.000 lei cu PROFITABILITATE de 30%-100% pe an și multe alte beneficii pe plan emoțional și psihologic, precum armonie interioară și satisfacție durabilă,

(B) cu riscuri de cca. 0% raportat la rezultatele obținute în ultimii 10 ani (ce pot fi văzute AICI) și la strategia de business, ținând cont că profitul investitorilor constă în o parte din cheltuielile de judecată și celelalte prejudicii recuperate de împrumutați de la creditori ca urmare a câștigării proceselor,

(C) cu riscuri de 0% pentru sume investite mai mari de 40.000 lei, aceasta întrucât respectiva sumă acoperă costurile de judecată ale mai multor procese, iar și în cazul în care unul va fi pierdut profitul de 30%-100% va putea fi obținut din câștigarea celorlalte procese,

(D) cu OPORTUNITĂȚI URIAȘE de creștere a profitului,

(E) făcând în același timp un MARE BINE împrumutaților care nu-și permit achitarea costurilor pe durata judecării proceselor, respectiv facilitându-le accesul la dreptate prin suportarea costurilor necesare finalizării proceselor și oferindu-le o speranță neașteptată și multe motive de bucurie, optimism și încredere în viitor, pe mulți dintre ei salvându-i din situația financiară și emoțională precară în care se află ca urmare a abuzurilor creditorilor (bănci, IFN-uri sau cesionari de creanțe), iar ținând cont de rezultatele obținute până în prezent (șanse de succes de cca. 100%), atunci practic investiția dumneavoastră facilitează implementarea dreptății în cazul clienților noștri prin:

  • recuperarea a cca. 50% și 80% din sumele pe care le-au achitat pe durata derulării contractelor (conform jurisprudenței personale de AICI),
  • anularea actelor de executare silită nelegale,
  • evitarea executării silite, respectiv evitarea blocării conturilor personale și poprirea a 33%-50% din veniturile lunare și pierderea locuințelor personale sau a altor bunuri mobile și/sau imobile,
  • repararea prejudiciilor cauzate de creditori,
  • diminuarea ratelor lunare,
  • diminuarea nivelului de stres al familiei împrumutaților și prietenilor apropiați,
  • creșterea calității vieții în România,
  • și multe altele. 

 

ÎN CONCLUZIE: ÎN SCHIMBUL ACHITĂRII COSTURILOR DE JUDECATĂ ALE CLIENȚILOR NOȘTRI CÂȘTIGAȚI 30%-100% PE AN DIN SUMA INVESTITĂ ȘI MULTE ALTE BENEFICII PE PLAN EMOȚIONAL ȘI PSIHOLOGIC, INVESTIND ÎN ACELAȘI TIMP ȘI ÎN ACCESUL OAMENILOR LA JUSTIȚIE, ÎN IMPLEMENTAREA DREPTĂȚII ȘI ÎN UN VIITOR MAI BUN       

 

MODUL DE STABILIRE A RISCURILOR

DEOARECE PÂNĂ ÎN PREZENT AM CÂȘTIGAT TOATE PROCESELE în care instanțele de judecată naționale au soluționat apărările invocate și în care împrumutații nu au renunțat la căile de atac, ATUNCI ȘANSELE DE A CÂȘTIGA PROCESELE ALE CĂROR COSTURI DE JUDECATĂ SUNT SUPORTATE DE DUMNEAVOASTRĂ SUNT DE CCA. 100% ȘI IMPLICIT, RISCURILE DE A PRIMI PROFITUL ANUAL DE 30%-70% SUNT DE CCA. 0%. Detalii și dovezi privind procesele câștigate, sumele recuperate și modul de soluționare a proceselor pot fi văzute AICI.

 

OBSERVAȚIE: În situația în care sumele recuperate sunt foarte mari și rezultatul proceselor are un impact economic semnificativ atât pentru împrumutați, cât și pentru creditori, precum restituirea către împrumutați a unor sume foarte mari (peste 1.000.000 lei), atunci riscurile ca judecătorii naționali să omită să se pronunțe în mod întemeiat asupra apărărilor principale ale împrumutaților care justifică admiterea cererilor formulate și implicit, să nu formuleze o hotărâre temeinică și legală, sunt mai mari de 0%, situație în care procesul va fi soluționat la CEDO, iar procentul de profitabilitate va fi mai mare de 100%/an, putând ajunge și la 300%/sau mai mult. Însă aceste cazuri sunt rare (cca. 2%).

Din fericire cunoaștem procedura de judecare la CEDO și modul de formulare a cererilor, iar argumentele și strategia de formulare a acestora prin raportare la jurisprudența CEDO le îmbunătățim constant, în prezent (21.10.2023) având deja demarate 3 procese.

 

BINE FACI, BINE GĂSEȘTI!

De aceea, în plus față de câștigul dumneavoastră de 30%-100% din suma investită, veți primi și recompensele pe plan emoțional și psihologic de a face un mare bine românilor care au nevoie de resursele dumneavoastră financiare în vederea obținerii următoarele rezultate (beneficii):

(a) anularea clauzelor abuzive privind comisioanele de acordare, de administrare, de întocmire dosar, de gestiune, de analiză de risc și altele,

(b) anularea actelor de executare silită nelegale,

(c) repararea prejudiciilor cauzate prin: restituirea sumelor încasate în mod nelegal de bancă, restituirea sumelor poprite în mod nelegal de executorul judecătoresc, restituirea garanțiilor imobiliare adjudecate silit sau a contravalorii lor, restituirea cheltuielilor de judecată, daunele morale, daunele privind onoarea, despăgubiri pentru oportunitățile financiare pierdute datorită lipsei disponibilităților bănești și altele în funcție de situația fiecărui împrumutat în parte, plus dobânda legală și inflația aferente,

(d) diminuarea ratelor lunare și a sumelor datorate,

(e) suspendarea sau evitarea demarării procedurilor de executare silită,

(f) prescrierea dreptului de a cere executarea silită dacă au trecut mai mult de 3 ani între data în care ați achitat pentru ultima dată bani în temeiul contractului de credit și data întocmirii dosarului de executare silită,

(g) anularea clauzelor care stabilesc că rata dobânzii variază în funcție de criterii sau indicatori ale căror valori sunt influențate, stabilite și/sau interpretate de către bănci,

(h) anularea actului prin care creditul a devenit scadent anticipat (exigibil),

(i) ștergerea informațiilor negative din Biroul de credite și/sau Centrala riscurilor de credit,

(j) recalcularea sumelor datorate și emiterea noului grafic de rambursare,

(k) recuperarea sumelor plătite suplimentar pe durata derulării contractului ca urmare a plății ratelor lunare la un curs de schimb valutar mai mare decât cel din ziua semnării contractului de credit, în temeiul art. 3, alin. (1), lit. l și j și a art. 12, alin. (2) din Norma BNR nr. 17/2003 potrivit cărora riscul valutar cauzat de fluctuațiile valutare aparținând băncilor, nepunând astfel fi pus în sarcina împrumutaților,

(l) anularea contractelor de credit și a actelor adiționale a căror semnare a fost fondată pe o cauză ilicită sau imorală. 

 

Pentru mai multe detalii în acest sens ne puteți contacta la +4 0746812215 sau la adresa de e-mail contact@creditzero.ro