Cum CÂȘTIGĂM procesele împotriva abuzurilor băncilor, IFN-urilor, cesionarilor și recuperatorilor de creanțe CU ȘANSE DE SUCCES DE CCA. 100%

Motivele pentru care câștigăm procesele împotriva abuzurilor băncilor, IFN-urilor, cesionarilor și recuperatorilor de creanțe cu șanse de succes de cca. 100% sunt:

(1) jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Înaltei Curți de Casației și Justiție a României confirmă ilegalitatea clauzelor abuzive, iar majoritatea Deciziilor celor două Curți în acest sens și argumentele aferente sunt publice și la dispoziția noastră, acestea putând fi văzute AICI. Precizez și că instanțele de judecată naționale sunt obligate să țină cont de jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și să nu dispună contrar considerentelor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(2) Justificăm în mod întemeiat, detaliat, clar, corect și precis nerespectarea de către bănci a legislației aplicabile și motivele pentru care se impune admiterea cererilor formulate.

(3) Analizăm cu atenție apărările invocate de bănci pentru a se apăra împotriva acțiunilor formulate de împrumutați și justificăm în mod întemeiat, detaliat, clar, corect și precis caracterul lor fals, mincinos, nefondat, neîntemeiat, nejustificat și/sau irelevant.

(4) Înțelegem rațiunea legilor, scopul și sensul acestora, aspecte ce ne-au ajutat să identificăm cu ușurință argumentele necesare câștigării proceselor.

(5) Avem o bogată experiență în ceea ce privește procesele câștigate împotriva abuzurilor băncilor.

(6) Din cele cca. 113 procese demarate începând cu anul 2013 până în prezent primele 40 procese în care instanțele naționale au judecat și s-au pronunțat în mod întemeiat asupra apărărilor invocate au fost toate câștigate, dovezile în acest sens putând fi văzute AICI. Niciunul dintre clienții noștri nu a pierdut dreptul de a recupera prejudiciile cauzate de creditori. 

(7) În situația în care vom pierde vreun proces în mod definitiv la instanțele de judecată naționale, deși aceleași cereri au fost câștigate pe calea celorlalte procese pe care le-am câștigat în temeiul acelorași argumente, respectiv dacă vom epuiza toate căile de atac prevăzute de legiuitorul român, ne vom îndrepta împotriva statului român pentru recuperarea prejudiciilor cauzate și, dacă dacă este cazul, vom ataca respectiva hotărâre la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Precizez în acest sens și că, din experiența acumulată, în cererile care au fost judecate pe fond și au fost respinse judecătorii, cu nerespectarea obligațiilor pe care le au, nu s-au pronunțat asupra majorității apărărilor invocate de împrumutați. În aceste situații am formulat căile de atac legale împotriva respectivelor hotărâri, iar dacă respectivele hotărâri nu vor fi anulate, ne vom îndrepta împotriva statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru repararea prejudiciilor cauzate, iar cu acordul împrumutatului vom formula din nou acțiunea cu apărările referitor la care instanța de judecată a omis să se pronunțe, nefiind astfel incidentă autoritatea lucrului judecat. În această din urmă situație ulterior câștigării celor două acțiuni împrumutatul va recupera de două ori valoarea prejudiciilor cauzate de bancă, respectiv o dată de la statul român și o dată de la bancă.

(8) Deoarece prin empatie se transmit stările negative cauzate de abuzurile băncilor, ne bucurăm să participăm la repararea prejudiciilor cauzate. 

(9) Respectăm adevărul.

Observație: prin contractul de prestări servicii ne asumăm responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate de erorile, neglijenţa sau omisiunile privind activitatea exercitată.

Contactați-ne acum la numărul de telefon +4 0746812215 pentru a vă informa în mod CORECT, COMPLET ȘI PRECIS.

 

Rațiunea care stă la baza câștigări proceselor:

(1) Aproximativ 95% din contractele de credit încheiate până în 2010 și un procent destul de mare al contractelor de credit încheiate după 2010 conțin clauze abuzive în temeiul cărora creditorii au încasat în mod ilegal sume uriașe (împrumutații au dreptul să recupereze respectivele sume pe cale legală, împreună cu dobânda legală, inflația, daunele morale, respectiv daune care privesc atât psihicul, partea emoțională actuală, sănătatea, vibrația energetică, perspectivele psihologice și emoționale, cât și relația cu familia, prietenii, colegii, daunele privind onoarea și celelalte prejudicii precum oportunitățile financiare ratate datorită lipsei disponibilităților bănești, etc.).

 

(2) Sunt ilegale clauzele contractuale referitoare la:

(a) perceperea comisioanelor de acordare, de administrare, de întocmire dosar, de analiză, de gestiune, de risc și a altor comisioane în cazul cărora băncile nu au arătat în contract în mod corect, complet și precis care sunt serviciile pe care le prestează împrumutaților în schimbul perceperii respectivelor comisioane,

(b) perceperea comisioanelor în schimbul cărora băncile nu au prestat împrumutaților în schimb servicii echivalente ca valoare,

(c) perceperea comisioanelor în schimbul cărora banca nu are obligația contractuală de a presta un serviciu în schimb,

(d) perceperea unor comisioane aferente unor servicii prestate de bănci în propriul lor interes/beneficiu,

(e) variația ratei dobânzii în funcție de criterii sau termeni ai căror înțeles și/sau valori sunt stabilite sau influențate în orice fel de către bănci, precum termenii ”dobânda de referință a băncii”, ”costurile resurselor de finanțare”, ”piața monetară”, ”situația împrumutatului”, ”dobânda de bază”, ”dobânda variabilă a băncii”, termeni al căror înțeles și mod de calcul sunt interpretate și cunoscute în mod exclusiv de către bănci.

(f) declararea scadenței anticipate în funcție de criterii interpretate în mod unilateral de către bănci,

(g) modificări ale clauzelor contractuale în detrimentul împrumutaților,

(h) impunerea riscului valutar în sarcina împrumutaților,

(i) modificarea marjei băncii pe calea actelor adiționale de aliniere la OUG 50/2010,

(j) creșterea costurilor creditului fără informarea în mod clar și neechivoc a împrumutatului în acest sens,

(k) drepturi și obligații ale părților inserate în actele adiționale de un cesionar al creanței care nu avea dreptul să încheie acte adiționale la contractul de credit,   

 

(3) Dacă în contractele de credit nu ar fi fost inserate clauze ilegale, atunci:

(a)  împrumutații ar fi fost la zi cu plata ratelor lunare, respectiv nu ar fi înregistrat întârzieri la plata ratelor lunare și ar fi avut disponibile în cont sume semnificative, motiv pentru care aceștia: 

(b)  s-ar fi bucurat de sumele plătite în mod nedatorat și nu ar fi fost afectați de abuzurile băncilor, 

(c)  nu ar fi fost înregistrați cu întârzieri în Biroul de Credite și/sau Centrala riscurilor de credit și implicit, 

(d) ar fi avut posibilitatea să refinanțeze creditele existente și/sau să împrumute alte sume în condiții mai avantajoase,

(e) nu ar fi fost obligați să împrumute bani de la IFN-uri cu dobânzi foarte mari și în condiții dezavantajoase,

(f) nu ar fi fost nevoiți să accepte semnarea unor acte adiționale dezavantajoase în vederea reeșalonării ratelor lunare,

(g) băncile nu ar fi avut dreptul să declare scadența anticipată a creditelor deoarece în lipsa clauzelor ilegale împrumutații nu ar fi înregistrat întârzieri la plata ratelor lunare, motiv pentru care acestea:

(h) nu ar fi avut dreptul să demareze proceduri de executare silită și implicit, 

(i) nu ar fi avut dreptul să înființeze popriri asupra conturilor și veniturilor lunare ale împrumutaților, cu efecte profund negative pentru împrumutați, familiile acestora și oamenii din jur, iar 

(j) garanțiile imobiliare și/sau alte bunuri mobile nu ar fi fost executate silit,

(k) împrumutații și familiile acestora nu ar mai fi suferit prejudicii enorme atât pe plan material, cât și pe plan psihologic și emoțional, aspecte care în multe cazuri au afectat și sănătatea acestora,

(l) nivelul de trai în România ar fi crescut considerabil, cu efecte benefice pentru toți cetățenii.

 

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru câștigarea proceselor sunt:

(1) în mod obligatoriu trebuie să fiți pregătiți din punct de vedere psiholog să așteptați parcurgerea tuturor căilor de atac pe care legiuitorul român vi le-a pus la dispoziție și să nu renunțați la proces pe parcursul judecării acestuia. Durata medie a unui proces în prezent este de 2 ani.

(2) În mod obligatoriu trebuie utilizate toate căile de atac pe care legiuitorul român și cel european vi le-a pus la dispoziție.

(3) În mod obligatoriu trebuie să răspundeți în timp util solicitărilor reprezentantului dumneavoastră.

(4) În mod obligatoriu trebuie să achitați taxele de timbru puse în sarcina dumneavoastră și să îndepliniți orice alte obligații impuse de instanțele de judecată, la termenele și în condițiile impuse de acestea.

(5) Vă recomand să fiți reprezentat de o persoană corectă, care are cunoștințele și abilitățile necesare câștigării procesului, care își va îndeplini toate obligațiile în vederea câștigării procesului, preferabil cu experiență în ceea ce privește procesele împotriva băncilor, care se obligă contractual să își asume responsabilitatea pentru neglijența și omisiunile în desfășurarea activității sale, care să cunoască și să fie dispusă să utilizeze toate căile de atac din țară și CEDO, care să vă informeze în mod corect, complet și precis, care nu folosește argumente false, nefondate, neîntemeiate sau nejustificate și cu care să aveți o relație transparentă bazată pe profesionalism.