Despre noi și servicii oferite (facilităm repararea prejudiciilor cauzate de bănci, IFN-uri, cesionari și recuperatori)

Câștigăm procesele împotriva abuzurilor băncilor, IFN-urilor, cesionarilor și recuperatorilor.

Înțelegem în profunzime sensul, rațiunea și scopul legislației aplicabilă contractelor de credit și abuzurilor suferite de împrumutați.

Justificăm în mod detaliat, clar, corect și precis cererile formulate și ilegalitățile comise de bănci, IFN-uri, cesionari și recuperatori.

Prețul serviciilor raportat la calitatea acestora este foarte mic, chiar și 0 uneori.

Contactați-ne acum la numărul de telefon 0746812215 pentru a vă oferi în mod CORECT, COMPLET ȘI PRECIS toate informațiile de care aveți nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză (program de luni până vineri în intervalul 09:00-19:00).

Indiferent dacă împrumutul a fost achitat în întregime sau parțial, a fost sau nu declarată scadența anticipată a creditului, au fost sau nu demarate proceduri de executare silită, a fost sau nu cesionată creanța, garanția imobiliară a fost sau nu adjudecată la licitație, prin serviciile enumerate mai jos facilităm obținerea următoarelor rezultate:

(1) anularea clauzelor contractuale privind comisioanele de acordare, de administrare, de întocmire dosar, de gestiune, de analiză și/sau de risc în schimbul cărora banca nu a precizat în contract ce servicii prestează în schimbul perceperii lor,

(2) anularea clauzelor contractuale care stabilesc că rata dobânzii variază în funcție de criterii sau indicatori ale căror valori sunt influențate sau stabilite de către bănci,

(3) anularea actelor adiționale prin care au fost cauzate beneficii băncii în detrimentul împrumutatului,

(4) ștergerea din Biroul de credite și din Centrala riscurilor de credit a informațiilor privind întârzierile la plata ratelor lunare,,

(5) anularea actului prin care banca în mod nelegal a declarat scadența / exigibilitatea anticipată a creditului,

(6) constatarea nulității actelor și procedurilor de executare silită demarate în temeiul unui contract ce conține clauze ilegale,

(7) suspendarea sau evitarea demarării procedurilor de executare silită,

(8) repararea prejudiciului cauzat prin:
(a) restituirea sumelor încasate în mod nelegal de bancă și a dobânzii legale aferentă, ambele actualizate în funcție de rata inflației,
(b) restituirea sumelor poprite în mod nelegal de executorul judecătoresc și a dobânzii legale aferentă, ambele actualizate în funcție de rata inflației,
(c) restituirea garanțiilor imobiliare adjudecate silit sau a contravalorii lor și a dobânzii legale aferentă, ambele actualizate în funcție de rata inflației,
(d) restituirea sumelor încasate în mod ilegal cu titlu de dobândă ca urmare a calculării ratei dobânzii la suma împrumutată care conținea și comisionul de acordare, de analiză sau de întocmire dosar constatat a fi ilegal, plus dobânda legală aferentă, ambele actualizate în funcție de rata inflației,
(e) recuperarea cheltuielilor de judecată sau a prejudiciului cauzat pe durata derulării procesului, actualizat în funcție de rata inflației,
(f) repararea celorlalte prejudicii directe sau indirecte, precum sumele pe care împrumutații le-ar fi putut obține dacă ar fi avut disponibile în cont sumele încasate în mod ilegal de bănci sau IFN-uri, daunele morale și daunele privind onoarea,

(9) recalcularea sumelor datorate și emiterea unui nou grafic de rambursare,

(10) diminuarea ratelor lunare și a sumelor datorate,

(11) returnarea sumelor plătite suplimentar pe durata derulării contractului ca urmare a plății ratelor lunare la un curs de schimb valutar mai mare decât cel din ziua semnării contractului de credit,

(12) prescrierea dreptului de a cere executarea silită,

(13) anularea contractelor a căror semnare a fost fondată pe o cauză ilicită sau imorală,

(14) rezolvarea conflictelor pe cale legală în mod corect, echilibrat și transparent,

(15) negocierea condiţiilor de rezolvare pe cale amiabilă a conflictelor dintre debitori și creditori.

 

Servicii oferite:

(1) redactarea și depunerea cererii de chemare în judecată,

(2) redactarea răspunsului la întâmpinare la prima instanță de judecată,

(3) redactarea cererii de apel,

(4) redactarea întâmpinării și/sau a răspunsului la întâmpinare în apel,

(5) redactarea cererii de recurs,

(6) redactarea întâmpinării și/sau a răspunsului la întâmpinare în recurs,

(7) redactarea cererii privind contestația în anulare,

(8) redactarea întâmpinării și/sau a răspunsului la întâmpinare în cadrul contestației în anulare,

(9) redactarea cererii de revizuire,

(10) redactarea întâmpinării și/sau a răspunsului la întâmpinare în cadrul revizuirii,

(11) redactarea precizărilor, a răspunsurilor la adresele instanțelor de judecată  și a concluziilor scrise,

(12) redactarea cererii/cererilor necesare obținerii următoarelor documente:
(a) extraselor de cont,
(b) contractelor de credit și anexele aferente,
(c) actelor de executare,
(d) documentului prin care a fost declarată scadența anticipată a creditului,
(e) contractul de cesiune creanțe, notificarea cesiunii creanței și dovada notificării cesiunii,
(f) orice alte documente necesare finalizării procesului,

(13) redactarea interogatoriului,

(14) redactarea concluziilor,

(15) redactarea oricăror alte cereri sau documente necesare finalizării procesului,

(16) identificarea jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții de Justiție a Uniunii Europene aplicabilă acțiunilor formulate,

(17) efectuarea calculelor necesare justificării acțiunii formulate,

(18) identificarea expertului contabil care va efectua expertiza contabilă extrajudiciară necesară punerii în executare a hotărârilor definitive formulate împotriva băncii și negocierea condițiilor contractuale astfel încât costurile expertului aferente expertizei contabile să fie achitate de către bancă, nu de către dumneavoastră

și multe altele.